VELKOMMEN TIL LÆGERNE REALSKOLEVEJ


BESTIL TID ->
LÆS OM “ÅBEN KONSULTATION” ->
RECEPTFORNYELSER (FOREGÅR VIA. TLF. ELLER SELVBETJENING)

 

Ferietid og travlhed

I de følgende uger (især uge 30-31-32) beder vi om jeres forståelse.

Der vil være risiko for længere ventetider grundet ferieafvikling og akut opstået sygdom hos en af vores sygeplejersker.

Corona-19 tiltag i lægehuset.

Patienter med luftvejsinfektioner, dvs. tegn på snot, hoste, snue, ømhed i muskler, hovedpine eller feber, skal IKKE møde op i lægehuset, men ringe hvis behov for hjælp. 

Pga. COVID-19 er åben konsultation lukket. Det er fortsat muligt at bestille tid via sms eller telefon, her vil vi vurdere, om konsultationen skal foregå via telefon, video eller fremmøde. “Min læge” app. skal downloades til videokonsultation. Tidsbestilling via e-portalen er midlertidigt lukket.
VIGTIGT: Ingen fremmøde i lægehuset uden forhåndskontakt.
Vi forsøger at begrænse antallet af besøg her i huset, derfor børn og ældre, som har pårørende med, skal begrænses til en person.

Lægernes telefontid er nu igen tilbage til 30 min fra kl.8.00 – 8.30.

Se her: Gratis vaccination mod pneumokokker (lungebetændelse) til alle over 65 år, gælder fra den 15/6-20. Ring til os og bestil tid.

 

Skærpet medicin-overvågning

Pr. 1/1-18 er der kommet ændringer fra Sundhedsstyrelsen vedrørende skærpet overvågning og kontrol med ordinationer på følgende præparater: pectyl, pectyl stærke, kodein og tramadol/dolol/nobligan. Dette betyder, at disse præparater ikke længere kan fornyes via e-portalen eller app’en Medicinkortet, da de ikke vil være synlige her.

Den 1. januar 2018 igangsatte politikerne Cannabis forsøgsordningen. I den forbindelse vil vi her i lægehuset gøre vore patienter opmærksomme på, at vi IKKE vil støtte dette eksperiment, som gør vore patienter til forsøgspersoner. Vi vil ikke udskrive Cannabis til vore patienter.
Vi har støtte fra Lægeforeningen og Praktiserende Lægers Organisation, som heller ikke går ind for denne ordning.

 

TIDSBESTILLING – vi tilbyder sammedagstider

Find ud af hvordan ved at klikke her ->

 

SELVBETJENING – ONLINE

Er det første gang du bruger selvbetjening? Så skal du oprette en ny bruger. Klik her ->
Har du allerede en bruger? Så klik på “Log på selvbetjening” i højre side og følg vejledningen.

På “Selvbetjening” kan du:

- Bestille tid ved sygeplejersken og lægen
– Forny recepter på fast medicin
– Skrive til lægen
– Læse beskeder fra lægen