Aktuelt

Lægestuderende i praksis
Vi har 2 gange om året lægestuderende i praksis, som er på sidste år af lægestudiet.
Den lægestuderende er interesseret i at følge så meget af arbejdet i praksis som muligt og er omfattet af den samme tavshedspligt, som det øvrige personale.
Sig venligst til, hvis De ikke ønsker, at studenten overværer konsultationen.
Vi håber for fremtidens sundhedsvæsen, at mange af vores lægestuderende vil vælge at blive praktiserende læger – så tag godt imod ham/hende!

Åben konsultation

Åbningstid i åben konsultation er: mandag til torsdag fra kl.8.00 til kl.9.30
Husk: Fremmøde skal registreres via receptionen og herefter kalder sygeplejersken ind efter “først til mølle princippet”.

Åben konsultation er en hurtig konsultation hos sygeplejersken á 10 minutters varighed.

Hvad kan fx komme i åben konsultation:
– Blodprøver til egen læge eller speciallæger
– Diabetes kvartalskontrol blodprøve
– INR-målinger
– Indsprøjtninger, vær sikker på, at du har din medicin hos os eller har den med
– Vaccinationer MFR, HPV og rejsevaccinationer 2. og 3. gangs vaccination
– Blodtryk kontrol
– Fjernelse af sting i mindre omfang

Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af  kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Kørekort til gruppe 1 udstedes som udgangspunkt med en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.
Når du ønsker at forny dit kørekort, skal du henvende dig personligt i borgerservice.

Når du henvender dig i kommunens borgerservice for at forny dit kørekort, skal du samtidig medbringe:

  • et vellignende foto
  • dit gamle kørekort
  • identifikation
  • evt. lægeattest (læs mere herom under overskriften “Hvor længe er mit kørekort gyldigt?”)

Du skal være opmærksom på, at hvis dit kørekort tidligere har været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal du fortsat aflevere en lægeattest ved fornyelse, ligesom dit kørekort kan blive tidsbegrænset.